Vojtova metoda

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let 20. st. byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.


 

Indikace u dětí:

 • dětská mozková obrna (DMO)
 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • paréza brachiálního plexu
 • rozštěp páteře
 • pes equinovarus - koňská noha
 • skolióza
 • stavy po poranění mozku a míchy
 • ortopedické vady hrudníku
 • jiná neurologická onemocnění
 • centrální koordinační porucha

Indikace u dospělých:

 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • periartritida - bolestivé rameno
 • stavy po poranění mozku a míchy
 • jiná neurologická onemocnění

Kontraindikace:

 • akutní nemoc s teplotou
 • tři až čtyři dny po očkování
 • zánětlivé nebo průjmové onemocnění

 

Vojtova metoda – ceník

Terapie v rámci cílené rehabilitace – kombinace metod* 30 minut 650 Kč

*DNS dle Koláře, Metoda dle Kiedroňové, Metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda, SMS dle Smíška

Terapie v rámci cílené rehabilitace – kombinace metod* 60 minut 1 250 Kč

*DNS dle Koláře, Metoda dle Kiedroňové, Metoda dle Mojžíšové, Vojtova metoda, SMS dle Smíška