Vážení klienti,

vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Kromě možnosti přístupu k vašim osobním údajům, jež zpracováváme, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, zjistíte-li, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se a podobně.

Poskytování vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Jako pacient máte povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický personál má právo je po vás požadovat.

tým Fyzioterapie 3R