CO JE VLASTNĚ FYZIOTERAPIE

 

Definice pojmu fyzioterapie:

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických. Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví – v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci, v léčebné péči, v rehabilitaci.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

Diagnostika:

K pohybové diagnostice využívá fyzioterapie speciální kineziologické postupy, testy a fyzikální měření (ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech, stupně svalové síly aj.). Tyto diagnostické postupy pomáhají fyzioterapeutům určit vhodný léčebný plán.

Terapie:

Fyzioterapie využívá neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Jedná se především o pohyb (a to aktivní i pasivní), mechanické podněty, gravitaci, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí. Doplněny mohou být i ostatními fyzikálními médi, jako jsou světelná energie či elektrické a magnetické pole.

Hodnocení:

Hodnocení vyžaduje opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie.

Dokumentace:

Dokumentace je vedena v průběhu celého procesu fyzioterapie.

Cíl:

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

PREVENCE

Na lidské tělo působí řada faktorů, jež ovlivňují celkovou kondici a zdraví. Každý člověk je vystaven určité zátěži, ať jíž fyzické, nebo psychické – přetížení organismu se může projevit bolestmi. Fyzioterapie cíleně působí tam, kde je potřeba, a často tak pomáhá předejít vzniku chronických onemocnění, v mnoha případech i operacím.

U dětí podporuje a koriguje správnému vývoj pohybového aparátu.

LÉČBA

Jednostranná zátěž, vadné pohybové stereotypy, přetížení pohybového systému či nesprávná pracovní poloha vedou ke vzniku nejrozšířenějších problémů, patří mezi ně:

 • artróza kloubů
 • bolesti hlavy
 • bolesti kloubů a jejich ztuhlost (kolena, kyčle, lokty, ramena)
 • bolesti zad a páteře
 • bolesti žeber či kostrče
 • degenerativní onemocnění
 • mravenčení v rukou nebo nohou
 • obrna a ochrnutí svalů
 • oslabení břišních a hlubokých svalů
 • patní ostruha
 • plochá noha
 • roztroušená skleróza a jiná neurologická onemocnění
 • skolióza
 • stavy po operaci páteře
 • syndrom karpálního tunelu
 • tenisový loket
 • uskřípnutý nerv
 • vadné držení těla
 • vbočený palec
 • výhřez meziobratlové ploténky
 • ženská sterilita

Kromě výše uvedených potíží fyzioterapie pomáhá lidem v rekonvalescenci po úrazech, zlomeninách a operacích.

 

METODY A TECHNIKY