Fyzioterapie 3R rehabilitace, relaxace, rekondice

Jsme pracoviště s tradicí. Naše pracoviště bylo otevřeno roku 1990. Zajišťujeme veškerou péči v oboru fyzioterapie (rehabilitace) a některých oblastí oboru estetické medicíny. Na oddělení ordinuje jeden z předních odborníků na rehabilitaci MUDr. M. Kadlec.

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Předmět oboru Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci, v léčebné péči, v rehabilitaci.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

Diagnostika

K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství.

Terapie

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole.

Hodnocení

Hodnocení vyžaduje opětovné vyšetření za účelem zhodnocení dosažených výsledků terapie.

Dokumentace

Dokumentace je vedena v průběhu celého procesu fyzioterapie.

Cíl

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

U nás na oddělení využíváme přístupy založené na vývojové kineziologii jako DYNAMICKOU NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACI dle Doc.PaeDr. Pavla Koláře, Ph.D., dále REFLEXNÍ TERAPII NA PODKLADĚ VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE U VYBRANÝCH DIAGNÓZ dle Vojty u dospělých i dětí. Dále provádíme DIAGNOSTIKU a TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH HYBNÉ SOUSTAVY, SENZOMOTORICKOU STIMULACI více informací Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky.