Fyzioterapie 3R – Vojtova Metoda

Vojtova metoda

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie. Tato metoda byla vyvinuta na základě studií léčby dětí s mozkovou obrnou v 50. letech
20. století dětským neurologem Václavem Vojtou.

Jak metoda funguje

U těchto dětí se mu podařilo vybavovat pomocí tlaku na specifické body pohybové reakce trupu a končetin. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla, skládá se z reflexního plazení a reflexního otáčení. Pojem reflex v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed. Kineziologické obsahy reflexní lokomoce, ke které patří reflexní plazení a reflexní otáčení, jsou k dispozici v CNS jako globální motorické modely. Jsou vrozené a existují nezávisle na věku. Protože je lze je vyvolat, využívají se v léčbě pohybového aparátu. Kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Vedou ke vzpřímené chůzi. Tento koncept lze použít u pacientů všech věkových kategorií, a to už od kojeneckého věku. Terapeut stanoví na základě znalosti psychomotorického vývoje dítěte vhodnou terapii.

Rehabilitace dětí:

Intenzita terapie se vždy musí přizpůsobit věku a stavu pacienta. Cvičení provádějí v domácím prostředí rodiče, rodinní příslušníci, osobní asistenti dle instruktáží fyzioterapeuta. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte.

Indikace

Kontraindikace